Artikler

Hva er NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, – en tverrfaglig vitenskap som handler om hvordan våre sanser, følelser, tanker, kommunikasjon og adferd virker sammen.

Les mer

Hva er coaching?

En coach er en person som hjelper andre til å nå sine drømmer og mål. Tidligere var begrepene coach og coaching først og fremst knyttet til idrettens verden. I dag bruker vi uttrykket coaching om hjelp til måloppnåelse innen alle livets områder.

Les mer