Hva er coaching?

En coach er en person som hjelper andre til å nå sine drømmer og mål. Tidligere var begrepene coach og coaching først og fremst knyttet til idrettens verden. I dag bruker vi uttrykket coaching om hjelp til måloppnåelse innen alle livets områder.

Hva betyr coaching på norsk? Opprinnelig betyr begrepet å flytte en verdsatt person fra et sted til et annet.  Begrepet coach betyr også vogn, mens i idretten betyr det trener. I teateret og musikklivet er coachen en instruktør, og på universiteter i den engelsktalende verden en personlig lærer. Vi kan eventuelt oversette å coache med å utvikle, og coaching med utvikling.
- Anders J. Gåserud

Sagt på en annen måte:

  1. Coaching handler om å hjelpe mennesker frå nåværende tilstand til ønsket tilstand.
  2. Coaching er å hjelpe klienten til å oppdage egne ressurser, og finne sine egne svar og løsninger
  3. Som coach er du en trygg støttespiller. Det er klienten selv som gjør jobben.