Psykoterapi og coaching

Kontakt meg om psykoterapi og coaching

Hva er psykoterapi, og hva er coaching? Slik jeg ser det, er det vanskelig, og dessuten unaturlig å sette et skarpt skille mellom disse begrepene.

Uansett hva vi kaller det, ser jeg det som min rolle å være en støttespiller som hjelper klienten til å få det bedre med seg selv, og oppdage og videreutvikle egne ressurser.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Du kan komme til meg med alle slags problemer og utfordringer som gjelder deg og din livssituasjon, privat eller yrkesmessig.

Jeg jobber med klienter som ønsker terapi og coaching innen alle livsområder.  Det kan dreie seg om alt fra angst, depresjon eller utbrenthet, til ulike valgsituasjoner i livet. Det kan handle om å styrke selvfølelsen, å få det bedre med sin partner, eller å finne ut hva en vil karrièremessig. Det kan også handle om å få hjelp til å bearbeide vonde opplevelser fra barndommen eller senere i livet.

Hos meg kan du få hjelp til å oppdage dine mer eller mindre ubevisste psykologiske mønstre, slik at du selv blir i stand til å endre de mønstrene som ikke er hensiktsmessige for deg. Du kan også få hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser og uforløste følelser.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg å finne ut hvor du er, og hvilke områder i livet du ønsker å jobbe med:

 • Føler du at livet ditt er i balanse?
 • Gleder du deg over tilværelsen?
 • Er du der du vil være karrièremessig og privat?
 • Har du en god selvfølelse?

Eller:

 • Er selvfølelsen lav?
 • Føler du at noe mangler i livet?
 • Ønsker du å endre retning privat eller yrkesmessig?
 • Er du usikker på hva du egentlig vil?
 • Lider du av angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller andre psykiske plager du trenger hjelp med?
 • Har du traumatiske opplevelser fra barndom eller senere i livet som du trenger hjelp til å bearbeide?
 • Er du i et vanskelig forhold?
 • Har du avsluttet et vanskelig forhold, og trenger hjelp til å bearbeide tanker og følelser for å komme videre?

Uansett hvor du befinner deg, og hva du ønsker hjelp til, er du hjertelig velkommen til meg!

”Det finnes bare én vei til suksess – å bli i stand til å leve livet på sin egen måte.”
- Christopher Morley