Arbeidsform

Vi begynner med en kartlegging av deres situasjon og hva dere ønsker hjelp med, og diskuterer så hvordan det kan være hensiktsmessig å jobbe videre.

Jeg kombinerer ofte konsultasjoner med paret i fellesskap med arbeid med en eller begge parter alene, – noe som i mange tilfeller har vist seg å være svært fruktbart. Det er naturligvis helt opp til dere selv om dere ønsker individuelle konsultasjoner i tillegg til fellestimer. Hvor ofte og hvor lenge dere vil komme i terapi hos meg, er selvfølgelig også helt og fullt deres eget valg.

Noe å tenke over på forhånd

  • Hva er vårt hovedproblem/våre utfordringer?
  • Hva ønsker vi for forholdet vårt?
  • Er vi villige til å gjøre en innsats for å bevare og videreutvikle forholdet?