Arbeidsform

Vi begynner med kartlegging av hva du ønsker hjelp med, og diskuterer så hvordan det kan være hensiktsmessig å jobbe videre.

Hvor ofte og hvor lenge du skal komme til meg, er helt og fullt ditt valg. Jeg kan si noe om mine erfaringer og gi anbefalinger, men du bestemmer naturligvis selv hvordan du ønsker at vårt samarbeid skal være.

Noe å tenke over på forhånd

  • Hva ønsker jeg å endre i livet mitt, på det ytre eller indre plan?
  • Hvordan drømmer jeg om å ha det?
  • Kanskje vet jeg ikke hva jeg ønsker, men trenger hjelp til å finne ut hvem jeg er og hva jeg vil i livet mitt?